Bekæmp mastitis

Mange tilfælde af yverbetændelse hos malkekvæg bliver i dag behandlet, uden at vi reelt ved, om en behandling vil virke. 

Med BACT engangstest kan du nemt teste, om der er bakterier i mælkeprøven, samt om typen er Gram negativ eller Gram positiv.

Du kan nu træffe beslutning om tilvalg/fravalg af antibiotikabehandling på et mere oplyst grundlag med bedre dyrevelfærd og reduceret antibiotikaforbrug til følge.

Læs mere om BACT

Produkter