Spar 1/3 af dine behandlinger!

Ifølge dyrlæger og forskere kan du spare antibiotikabehandlingen af mellem 1/3 og halvdelen af alle mastitistilfælde.

De tilfælde, der skyldes Gram-negative bakterier (E.coli og Klebsiella) bør udelukkende smertebehandles.

Med testen ’BACT’ kan du, i løbet af en arbejdsdag, let identificere de dyr, du således bør undlade at behandle.

Beregninger viser, at en dansk landmand med 200 dyr kan spare 30-40.000 om året ved at undlade at behandle disse dyr med antibiotika.

Værdien af den mælk, der tilbageholdes, når der behandles med antibiotika andrager alene mellem 450,- og 650,- per tilfælde!


Note: Per 1/6/2020 skal alle akutte antibiotikabehandlinger ledsages af en test hos dyrlægen. Du sparer således både tilbageholdt mælk og udgifter til dyrlægetest, hver gang du - med en on-farm test - finder et dyr, der alligevel ikke skulle behandles med antibiotika.

Læs mere om BACT

Produkter